Liên hệ

Quý vị có nhu cầu được tư vấn hoặc thắc mắc các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ tại Văn Phòng hoặc thông qua số điện thoại và email

Địa chỉ

Tầng 3 Tòa nhà Đa Năng

Số điện thoại

0258 6262137

update

Hộp thư

dbcltt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc