• Trường Đại học Nha Trang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo quy đinh

    Trường Đại học Nha Trang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo quy đinh

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

    Trường Đại học Nha Trang đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông báo

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
26/03/2021
Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
 
Ngày 10/11/2020, phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí đã tổ chức chương trình tập huấn về Phương pháp sư phạm số thông qua ứng dụng Google Meet, với gần 300 giảng viên đăng ký tham gia.

 

Chương trình tập huấn về Phương pháp sư phạm số được tổ chức nhằm phục vụ triển khai tốt Tuần học số sẽ được triển khai từ ngày 23/11 đến 28/11/2020, nhằm tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập theo Thông báo số 651/TB-ĐHNT, trong đó Nhà trường khuyến khích tất cả các lớp hưởng ứng dạy trực tuyến thay cho giảng dạy trực tiếp trên lớp.

Tham gia và chia sẻ tại chương trình tập huấn lần này có TS. Quách Hoài Nam – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNT, TS. Tô Văn Phương -Trưởng P. ĐTĐH, TS. Đinh Đồng Lưỡng - Trưởng P. ĐBCL&KT, ThS Trần Minh Văn - Tổ trưởng tổ CNTT và TS. Nguyễn Tiến Dũng (Trường ĐH SPKT, TP. HCM).  Tại chương trình tập huấn, giảng viên Nhà trường đã được phổ biến nội dung về đẩy mạnh ứng dụng số trong dạy và học theo TB số 651 và phát động Tuần học số trong toàn thể giảng viên và sinh viên; Hướng dẫn kỹ thuật triển khai các lớp học trực tuyến và NTU Elearning; Những kinh nghiệm chuẩn bị, quản lý, giảng dạy, đánh giá tốt khi sử NTU Elearning và các ứng dụng trực tuyến. TS. Nguyễn Tiến Dũng (Trường ĐH SPKT,TP. HCM) đã chia sẻ những khác biệt giữa giảng dạy trực tuyến so với trực tiếp trên lớp, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến tại trường ĐH SPKT TP. HCM. Đồng thời, các giảng viên cũng đã cùng thảo luận, chia sẻ, góp ý để nâng cao chất lượng giảng dạy trên NTU Elearning.

Trong năm học 2020-2021, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động giảng dạy bao gồm: Giảng dạy kết hợp sử dụng hệ thống NTU E-learning và Số hóa bài giảng, ứng dụng công nghệ giảng dạy trực tuyến. Đặc biệt, trong Tuần học số, giảng viên sẽ dạy học trực tuyến (online) theo đúng thời khóa biểu để thay thế cho giảng dạy trực tiếp trên giảng đường bằng ứng dụng Google Meet hoặc ứng dụng khác.
 

Hợp tác Đối ngoại