• 1
  • *
  • *

Thông báo

Trường ĐH Nha Trang: Tổ chức xây dựng chuẩn CTĐT trình độ đại học Khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản
15/12/2021
Trường ĐH Nha Trang: Tổ chức xây dựng chuẩn CTĐT trình độ đại học Khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc giao Trường ĐH Nha Trang là cơ quan tổ chức xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học Khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (Quyết định số 2539/QĐ-BGDĐT).