Tác động của KĐCL và xếp hạng đến mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học - Doanh nghiệp

Tác động của KĐCL và xếp hạng đến mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học - Doanh nghiệp

Trường ĐH Nha Trang: Tổ chức xây dựng chuẩn CTĐT trình độ đại học Khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Trường ĐH Nha Trang: Tổ chức xây dựng chuẩn CTĐT trình độ đại học Khối ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

Tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ II, năm học 2020-2021

Trường ĐH Nha Trang: Đánh giá học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ II, năm học 2020-2021

TS. Đinh Đồng Lưỡng đại diện Trường ĐH Nha Trang dự lễ tri ân nhà giáo tiêu biểu năm 2021

TS. Đinh Đồng Lưỡng đại diện Trường ĐH Nha Trang dự lễ tri ân nhà giáo tiêu biểu năm 2021

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến”

Áp dụng nhiều giải pháp để tổ chức hiệu quả hoạt động thi trực tuyến học phần ngoại ngữ không chuyên

Áp dụng nhiều giải pháp để tổ chức hiệu quả hoạt động thi trực tuyến học phần ngoại ngữ không chuyên