Hội thảo -Thảo luận

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số

 • 26/03/2021
 • 239

Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học

 • 29/12/2014
 • 181

HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo

 • 18/02/2014
 • 174

Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam

 • 31/12/2013
 • 86

Báo cáo kết quả tham dự hội thảo

 • 10/12/2013
 • 95

Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang

 • 10/12/2013
 • 74