Nâng cao chất lượng GD&ĐT

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021

 • 26/10/2017
 • 188

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương.

 • 18/05/2017
 • 221

Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2014-2020" - Năm học 2015-2016

 • 26/08/2015
 • 50

Ban hành qui trình tổ chức triển khai và đánh giá hoạt động giảng dạy (760/TB-ĐHNT, ngày 22/12/2014)

 • 22/12/2014
 • 85

Tiếp tục chuẩn hóa công tác đánh giá học tập (662/TB-ĐHNT, ngày 29/10/2014)

 • 30/10/2014
 • 73

Quyết định v/v Ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng dạy (số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014)

 • 09/10/2014
 • 65

Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo - Năm học 2014-2015

 • 28/08/2014
 • 63

Quy định xây dựng Văn hóa chất lượng - Đại học Nha Trang (số 489/QĐ-ĐHNT ngày 05/6/2014)

 • 16/06/2014
 • 64

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (15/05/2014)

 • 19/05/2014
 • 72

Hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014

 • 06/05/2014
 • 68