Tin tức sự kiện

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

 • 16/03/2016
 • 191

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia 2015.

 • 26/05/2015
 • 129

Điều lệ trường đại học (Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014)

 • 16/12/2014
 • 127

Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015 (5901/BGDĐT-KHTC, ngày 17/10/2014)

 • 03/11/2014
 • 72

Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

 • 20/10/2014
 • 74

Quyết định Công nhận danh hiệu Giảng viên tiêu biểu về đổi mới phương pháp giảng dạy - Năm học 2013-2014

 • 23/07/2014
 • 73

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

 • 20/06/2014
 • 73

Quyết định v/v Thành lập Trường Đại học Kiên Giang (số 758/QĐ-TTg ngày 21/05/2014)

 • 22/05/2014
 • 72