Tin tức sự kiện

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số

 • 26/03/2021
 • 239

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021

 • 26/10/2017
 • 187

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương.

 • 18/05/2017
 • 220

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

 • 16/03/2016
 • 191

Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2014-2020" - Năm học 2015-2016

 • 26/08/2015
 • 50

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia 2015.

 • 26/05/2015
 • 129

Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học

 • 29/12/2014
 • 181