Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

  • 29-06-2021
  • /
  • Phòng DBCL
  • 137
Tải tệp đính kèm | Đọc online
Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD
Hoạt động phục vụ cộng đồng của trường đại học theo yêu cầu kiểm định chất lượng

Bài viết trước

Hoạt động phục vụ cộng đồng của trường đại học theo yêu cầu kiểm định chất lượng

Bài viết liên quan

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
26/03/2021

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021
26/10/2017

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021