Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

  • 12-10-2017
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 239
Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục (tải file đính kèm).
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương.

Bài viết trước

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương.
Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Bài viết tiếp theo

Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Bài viết liên quan

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
26/03/2021

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số