HOẠT ĐỘNG THU THẬP THÔNG TIN DẠY & HỌC

  • 10-05-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 3515
  • Nâng cao chất lượng GD&ĐT
Chủ trương lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được Bộ Giáo dục- Đào tạo khởi xướng từ năm học 2009- 2010 trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại một số trường đại học từ năm học 2008- 2009.
HOẠT ĐỘNG THU THẬP THÔNG TIN DẠY & HỌC

Chủ trương lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được Bộ Giáo dục- Đào tạo khởi xướng từ năm học 2009- 2010 trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại một số trường đại học từ năm học 2008- 2009.

Mục đích của hoạt động này được Bộ Giáo dục- Đào tạo xác định là:

1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Trong học kỳ 2 năm học 2012-2013, Phòng ĐBCL&KT đang tiến hành phát PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DẠY & HỌC đến sinh viên với 15 tiêu chí sau:

1.           GV truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu

2.           GV thể hiện kiến thức sâu, rộng về học phần

3.           GV sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ dạy học

4.           GV có giới thiệu các trang web, tài liệu tham khảo cập nhật

5.           GV tuân thủ kế hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu

6.           GV có hỗ trợ SV ngoài giờ lên lớp (thông qua gặp gỡ hoặc email)

7.           GV có tác phong và cách ứng xử chuẩn mực

8.           GV nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy

9.           Bài giảng của GV có nhiều nội dung gắn với thực tế

10.         SV có thể xem bài giảng của GV trên trang web của Thư viện

11.         SV nhận được nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết từ học phần

12.         SV được tạo nhiều cơ hội để chia sẻ ý kiến, quan điểm, hiểu biết

13.         SV được GV giải thích đầy đủ và rõ ràng các thắc mắc

14.         SV được đánh giá trong quá trình học công bằng và hợp lý

15.         SV cảm thấy hứng thú trong giờ học

 Kết quả xử lý số liệu sẽ được thông báo đên từng CBGD vào đầu học kỳ 1 năm học 2013-2014

9 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC

Bài viết trước

9 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC
Khai giảng năm học mới và đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục lần 3 của Trường Đại học Nha Trang

Tin tiếp theo

Khai giảng năm học mới và đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục lần 3 của Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan