Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021

  • 26-10-2017
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 187
Quyết định số 1042/QĐ-ĐHNT ngày 26/10/2017 của Hiệu trưởng v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021.
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021


Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

Bài viết trước

Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Bài viết tiếp theo

Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Bài viết liên quan

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
26/03/2021

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số