Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên

* NĂM 2009:

- Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giảng dạy

* NĂM 2011:

- Tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng viết đề cương nghiên cứu và bài báo khoa học

Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm II

* NĂM 2012:

- Thông báo thi tuyển viên chức năm 2012

- Lễ công bố quyết định tuyển dụng viên chức năm 2012

- Thông báo thi tuyển viên chức năm 2013

* NĂM 2013:

- Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2013

- Thông báo v/v mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học năm 2013

* NĂM 2014:

- Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014

- Thông báo tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2014

* NĂM 2015:

- Thông báo tuyển Giảng viên năm 2015

- Thông báo tuyển Kế toán dự án

- Thông báo tuyển kỹ sư xây dựng

- Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:


Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 5.1: Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.

H5.1.1

QĐ giao chỉ tiêu bổ sung GV và Cán bộ PTN năm 2011

QĐ số 451/QĐ-ĐHNT ngày 7/4/2011

Trường ĐHNT

 

TB chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 2013

TB số 617/TB-ĐHNT ngày 4/12/2012

Trường ĐHNT

 

TB chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt I-2014

TB số 517/TB-ĐHNT ngày 17/10/2013

Trường ĐHNT

 

QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt II-2014

QĐ số  /QĐ-ĐHNT ngày 2014

Trường ĐHNT

 

QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 2015

QĐ số 482/QĐ-ĐHNT ngày 21/5/2015

Trường ĐHNT

H5.1.2

QĐ v/v ban hành quy định về tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng CBVC

QĐ số 625/QĐ-ĐHNT ngày 25/5/2011

Trường ĐHNT

H5.1.3

TB tổ chức thi tuyển viên chức 2011

TB số 57/TB-ĐHNT ngày 17/02/2011

Trường ĐHNT

 

TB tuyển dụng viên chức 2012

TB số 189/TB-ĐHNT ngày 11/4/2012

Trường ĐHNT

 

TB tuyển dụng viên chức 2013

TB số 617/TB-ĐHNT ngày 14/12/2012

Trường ĐHNT

 

TB tuyển dụng viên chức I-2014

TB số 517/TB-ĐHNT ngày 17/10/2013

Trường ĐHNT

 

TB tuyển dụng viên chức II-2014

TB số 256/TB-ĐHNT ngày 7/5/2014

Trường ĐHNT

 

TB tuyển dụng viên chức 2015

TB số 258/TB-ĐHNT ngày 21/5/2015

Trường ĐHNT

H5.1.4

Tờ trình mở lớp bồi dưỡng và bổ túc nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học năm 2011

Tờ trình phê duyệt ngày 21/01/2011

Trường ĐHNT

 

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học năm 2012

Kế hoạch phê duyệt ngày 22/6/2012

Trường ĐHNT

 

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học năm 2013

TB số 318/TB-ĐHNT ngày 18/6/2013

Trường ĐHNT

H5.1.5

QĐ v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp

QĐ số 698 /QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2011

Trường ĐHNT

H5.1.6

QĐ công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức 2013

QĐ số 156/QĐ-ĐHNT ngày 25/02/2013

Trường ĐHNT

 

QĐ trúng tuyển viên chức I-2014

QĐ số 99/QĐ-ĐHNT ngày 18/02/2014

Trường ĐHNT

 

QĐ tuyển dụng viên chức II-2014

QĐ số 815/QĐ-ĐHNT ngày 25/8/2014

Trường ĐHNT

 

QĐ tuyển dụng viên chức 2015

QĐ số 1002/QĐ-ĐHNT ngày 28/10/2015

Trường ĐHNT

H5.1.7

QĐ tuyển dụng viên chức 2011 (cho từng cá nhân)

QĐ từ số 599-619/QĐ-ĐHNT ngày 23/5/2011

Trường ĐHNT

 

QĐ tuyển dụng viên chức 2012 (cho từng cá nhân)

QĐ từ số 623-646/QĐ-ĐHNT ngày 01/6/2012

Trường ĐHNT