Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

* NĂM 2011:
Hướng dẫn sử dụng Thư viện trường ĐHNT

* NĂM 2014:

-  Thư viện thông báo cung cấp tài khoản thư viện số cho SV

- Thư viện giới thiệu chương trình dùng thử cơ sở dữ liệu của tạp chí Emerald

- Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện cho SV K56

- Thư viện Trường ĐH Nha Trang đưa vào sử dụng hệ thống giao dịch và anh ninh hiện đại

* NĂM 2015

- Ngắm thư viện hiện đại của ĐH Nha Trang

- Thay đổi cách học truyền thống bằng thư viện số tại ĐH Nha Trang

- Hội thảo toàn quốc về quản lý xuất bản tài nguyên số
* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:

      

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 9.1: Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.

H9.1.1

Các văn bản và tài liệu hướng dẫn bạn đọc của thư viện

ảnh chụp website

Trường ĐHNT

H9.1.2

Nguồn thông tin thư viện

ảnh chụp website

Trường ĐHNT

 

Danh mục sách giảng viên đã xuất bản Thư viện đã nhận (2012-2017)

 

Trường ĐHNT

 

Sách Thư viện Tỉnh_NTU

 

Trường ĐHNT

 

Các QĐ nghiệm thu và ban hành tài liệu tham khảo NH 2015-2016

 

Trường ĐHNT

H9.1.3

Các nguồn tài trợ tài liệu miễn phí

ảnh chụp website

Trường ĐHNT

H9.1.4

Thống kê tài liệu tại TV theo học phần

 

Trường ĐHNT

H9.1.5

Tra cứu tài liệu qua Cổng thông tin thư viện

ảnh chụp website

Trường ĐHNT

H9.1.6

Bộ sưu tập tạp chí

ảnh chụp website

Trường ĐHNT

H9.1.7

Trang thiết bị tự động

ảnh chụp website

Trường ĐHNT

H9.1.8

Văn bản hợp tác với Thư viện tỉnh Khánh Hòa

 

Trường ĐHNT

H9.1.9

Khai thác tài liệu trực tuyến

ảnh chụp website

Trường ĐHNT

H9.1.10

Các dịch vụ hỗ trợ người dùng

 

Trường ĐHNT

H9.1.11

Công tác marketing thư viện

 

Trường ĐHNT

H9.1.12

Các kết quả khảo sát SV, HV về Thư viện

 

Trường ĐHNT

H9.1.13

Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27/11/2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch